Tiráž

Údaje podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů

Joachim Muth
Churpfalzweg 6
93455 Traitsching
Německo

Kontakt:

Telefon: +49 9971 / 30300
Informační telefon: +49 9971 / 30340
Telefax: +49 9971 / 30330
E-Mail:

Osoba odpovědná za obsah podle § 55 odst. 2 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání

Joachim Muth
Churpfalzweg 6
93455 Traitsching
Německo

 

Koncepce . Design . Programátorské práce

Feuerpfeil Werbeagentur GmbH & Co. KG
Friedrichstraße 6
95444 Bayreuth
www.feuerpfeil.de

 

 

Vyloučení odpovědnosti

Ručení za obsah

Jako poskytovatel služeb podle § 7 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů neseme podle všeobecných zákonů odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách. Podle § 8 až 10 zákona o ochraně osobních údajů nejsme však jako poskytovatel služeb povinni dohlížet na předávané nebo uložené informace cizích subjektů vykazující protiprávní činnost ani je v závislosti na okolnostech zkoumat. Povinnosti odstranit informace nebo zabránit jejich používání podle všeobecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v této souvislosti je však možná až od okamžiku, kdy bude známo konkrétní porušení zákona. Jakmile se dozvíme o příslušném porušení zákona, neprodleně tento obsah odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto ani nemůžeme za tento cizí obsah převzít odpovědnost. Za obsah propojených stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly v okamžiku propojení zkontrolovány, zda nejsou v rozporu se zákonem. S protiprávním obsahem jsme se v okamžiku propojení nesetkali. Trvalá kontrola obsahu propojených stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona možná. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, neprodleně takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah vytvořený provozovatelem stránek a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. K rozmnožování, zpracovávání, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora, příp tvůrce. Stahovat a kopírovat tyto stránky je povoleno pouze pro soukromé, a nikoli komerční potřeby. Pokud obsah na této stránce nevytvořil provozovatel, jsou respektována autorská práva třetích osob. Obsah od třetích osob bude především jako takový označen. Všimnete-li si i navzdory tomu porušení autorského práva, prosíme vás o patřičné upozornění. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, neprodleně takový obsah odstraníme.