Soutěž
Mii & Lia - První den v parku

Sledoval(a) jsi pozorně dobrodružství Mii a Lia?
Pak určitě přijdeš na hledanou tajenku.

Zapiš ji do políčka a s troškou štěstí můžeš vyhrát skvělé ceny.
V Churpfalzparku losujeme každý měsíc od dubna do října 10 triček pro děvčata s motivem Mii a pro kluky s motivem Lia

Účast v soutěži předpokládá souhlas s podmínkami účasti. Svou účastí v soutěži přijímá účastník tyto podmínky účasti. Při porušení těchto podmínek účasti si Churpfalzpark vyhrazuje právo vyloučit účastníka ze soutěže. Soutěž končí 31.10.2017. Vítěz obdrží tričko v dostupné velikosti. Výměna je vyloučena. Na výhru se nevztahuje záruka. Výhra se vydává bez stvrzenky a faktura se nevystavuje ani na přání. Churpfalzpark si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit bez předchozího upozornění, pokud z technických nebo právních důvodů nebude možné zaručit řádnou realizaci. Nárokování výhry právní cestou je vyloučeno. Prohlášení o ochraně údajů